Kişisel Verilerin Korunması

7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) temel amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaktır.

ECE ARMATÜR veri sorumlusu olarak, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine son derece önem vermektedir. Ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, kuruluşumuz ile ilişkili gerçek kişilere ait tüm kişisel verilerin KVK Kanunu’na uygun olarak işlenmesine, gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasına azami hassasiyet göstermekteyiz.

   Bu kapsamda hazırlanan dokümanlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz: